TRẢI NGHIỆM

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

TRẢI NGHIỆM

More...

QUAN PHỤ MẪU

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

QUAN PHỤ MẪU

More...

GIỚI THIỆU SÁCH

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Tập bút ký của Ngô Minh Bắc do NXB QĐND ấn hành

More...

ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐOÀN BÃI BẰNG

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Công đoàn Bãi Bằng.
 

More...

RA MẮT SÁCH

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Giới thiệu tiểu thuyết giả tưởng "Nền văn minh chợt tắt" của Võ Xuân Tòng

More...

NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 3 NĂM 2016

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Giao lưu tác giả tác phẩm do Nhà xuất bản Công an Nhân dân tổ chức tại công viên Thống nhất ngày 22/4/2016

More...

Chương trình Thơ-Nhạc chọn lọc

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Chương trình Thơ - Nhạc chọn lọc ngày 14/4/2016 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Phú Thọ

More...

Rước Kiệu Đền Hùng

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Hình ảnh Lễ Rước kiệu và một số hoạt động Văn hóa của các huyện, thị ngày 08/3 tại Đền Hùng

More...

CLB NÔNG LÂM NGHIỆP THANH SƠN THĂM ĐỀN TÂY THIÊN

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Hình ảnh CLB Nông Lâm nghiệp Thanh Sơn Thăm Đền 'Tây Thiên Quốc Mẫu"

More...

Văn nghệ chào mừng Đại hội CLB Thơ Phú Thọ

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Chương trình Văn nghệ chào mừng Đại hội CLB Thơ VN tỉnh Phú Thọ

More...