HỌ LÀM PHIM XÓM CỎI – CÒN TÔI LÀM PHIM VỀ HỌ

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Đoàn làm phim của phòng Văn nghệ - Giải trí Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ làm phim về gà chín cựa tại Bản Cỏi - Xuân Sơn.
 

More...

NHỚ ANH CAO

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Lời phát biểu của nhà văn, nhà Lý luận phê bình Lê Thành Nghị tại buổi lễ Kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Vũ Cao

More...

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC VĂN HỌC NĂM 2017

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Hội nghị cuối năm Hội Nhà văn Việt Nam.

More...

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Phạm Tiến Duật tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam số 9 Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội

More...

KỶ NIỆM 10 NĂM NGÀY MẤT NHÀ THƠ VŨ CAO

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Kỷ niệm 10 năm ngày mất nhà thơ Vũ Cao

More...

TRẢI NGHIỆM

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

TRẢI NGHIỆM

More...

QUAN PHỤ MẪU

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

QUAN PHỤ MẪU

More...

GIỚI THIỆU SÁCH

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Tập bút ký của Ngô Minh Bắc do NXB QĐND ấn hành

More...

ĐẠI HỘI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG ĐOÀN BÃI BẰNG

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Công đoàn Bãi Bằng.
 

More...

RA MẮT SÁCH

By NGUYỄN ĐỨC SƠN

Giới thiệu tiểu thuyết giả tưởng "Nền văn minh chợt tắt" của Võ Xuân Tòng

More...